EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:
...

Je wil een eerste advies over: - werk en pensioen- huren en wonen,- erven en schenken- erfbelasting- echtscheiding - sociale zaken - consumentenbelangen • TELEFONISCH Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08.(Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag) Je betaalt 0,15 euro / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten. • SCHRIFTELIJKVoor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50, bus 10, 1130 Brussel. Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.