EXCLUSIEF VOOR ABONNEES
...

EXCLUSIEF VOOR ABONNEESJe wil een eerste advies over:werk en pensioenhuren en wonen,erven en schenkenerfbelastingechtscheidingsociale zakenconsumentenbelangenHou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08.(Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag)Je betaalt ?0,15 / 20sec.LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.