Je wil een eerste advies over:
...

Je wil een eerste advies over:Werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangenContacteer onze Juriservice!TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.Je betaalt € 0,15 per 20 seconden.LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je € 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.