Je wil een eerste advies over:
...

Je wil een eerste advies over: • werk en pensioen• huren en wonen• erven en schenken• erfbelasting• echtscheiding • sociale zaken • consumentenbelangen Contacteer onze juriservice! TelefonischHou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08.Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Advocaten Roodhooft een antwoord op je vraag.Je betaalt 0,15 euro per 20 sec.Let op! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten (maximum kost 4,50 euro). Schriftelijk Voor een schriftelijk antwoord (binnen de 6 tot 8 weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE47 2850 3650 6280 (BIC GEBABEBB) met vermelding Juridische vraag.Mail je vraag + betalingsbewijs: juriservice@plusmagazine.be Of stuur alles op: Plus Magazine - Juriservice Raketstraat 50 bus 10 1130 Brussel Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.