Je wil een eerste advies over:
...

Je wil een eerste advies over: - werk en pensioen- huren en wonen- erven en schenken- erfbelasting- echtscheiding - sociale zaken - consumentenbelangen Contacteer onze juriservice! • TELEFONISCH Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag. Je betaalt 0,15 euro / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten. • SCHRIFTELIJK Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE47 2850 3650 6280 (BIC GEBABEBB) met vermelding Juridische vraag. Mail je vraag + betalingsbewijs: juriservice@plusmagazine.be of stuur alles op: Plus Magazine Juriservice, Raket-straat 50 bus 10, 1130 Brussel. Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.