Veiligheid is geen luxe. Het is een basisrecht. Dat werd Juliana en John Van Gemeren snel duidelijk toen ze als vrijwilliger hielpen bij de Voedselbank. "Mensen rijden met versleten en spekgladde banden, hun auto voldoet niet aan de veiligheidseisen, ze ontlopen de autokeuring omdat ze bang zijn om opmerkingen of, erger nog, een rode kaart te krijgen. Mensen die in armoede leven of met een klein budget moeten rondkomen, schu...

Veiligheid is geen luxe. Het is een basisrecht. Dat werd Juliana en John Van Gemeren snel duidelijk toen ze als vrijwilliger hielpen bij de Voedselbank. "Mensen rijden met versleten en spekgladde banden, hun auto voldoet niet aan de veiligheidseisen, ze ontlopen de autokeuring omdat ze bang zijn om opmerkingen of, erger nog, een rode kaart te krijgen. Mensen die in armoede leven of met een klein budget moeten rondkomen, schuiven het onderhoud van hun wagen op de lange baan. Eten, kleren voor de kinderen, de vaste kosten,... dat gaat voor. De auto wordt verwaarloosd, niet uit slechte wil, maar omdat ze niet anders kunnen." Twee jaar geleden, nadat ze zelf allebei een tijd van een ziekteuit- kering moesten leven en zich zorgen maakten over hoe ze de rekeningen betalen, besloten John en Juliana een garage op te starten waar klanten met een klein budget terecht kunnen tegen een sociaal tarief. Juliana: "We wilden mensen helpen en John heeft altijd al graag aan auto's gesleuteld. Het is zijn passie, zijn vak. Mensen kunnen hier terecht in alle privacy. We nemen de tijd om naar de klant te luisteren en na te gaan hoe we de kosten van reparaties kunnen drukken, zonder aan veiligheid in te boeten. Er bestaan veel vooroordelen. Buitenstaanders denken vaak: als je je auto niet kan laten onderhouden, moet je hem maar weg doen. Maar zo simpel is het niet. Ook wie het niet breed heeft, heeft een wagen nodig om te gaan werken, naar de dokter of het ziekenhuis te gaan, de kinderen van school te halen, sociaal actief te blijven,..." "Als ik iemand kan helpen om zijn auto veiliger te maken, plukken diegenen met al die vooroordelen daar ook de vruchten van, want ook voor hen wordt het een pak veiliger op de weg. Dat vergeten mensen vaak", vult John aan. Op amper twee jaar tijd heeft Kempen Auto's al een behoorlijk klantenbestand opgebouwd. "Ik had niet verwacht dat het zo'n vaart zou lopen", zegt Juliana. "Het is een noodkreet. Dat verkondig ik ook aan iedereen die het moet weten: verenigingen, ocmw's, politici,... Er moet hulp komen. Alle beetjes helpen. Wij zijn blij dat we dit kunnen doen. Het is zo'n dankbaar werk."