Pas een goed jaar geleden leerde Jaklin Laporte (67) de geneugten van samen zingen kennen en vandaag houdt ze al een nieuw popkoor boven de doopvont. "Ik was naar het optreden gaan kijken van popkoor Klankjorum in Antwerpen en mijn mond viel letterlijk open. Dat ze popliedjes zongen, sprak me aan. Vooral de manier waarop ze die brachten. Iedereen was vrolijk, maar elk op een ande...

Pas een goed jaar geleden leerde Jaklin Laporte (67) de geneugten van samen zingen kennen en vandaag houdt ze al een nieuw popkoor boven de doopvont. "Ik was naar het optreden gaan kijken van popkoor Klankjorum in Antwerpen en mijn mond viel letterlijk open. Dat ze popliedjes zongen, sprak me aan. Vooral de manier waarop ze die brachten. Iedereen was vrolijk, maar elk op een andere manier, iedereen kon zichzelf zijn." Het duurde niet lang of Jaklin sloot zelf bij het popkoor aan. Tot haar eigen verbazing, want als juf in de basisschool was zangles geven niet haar favoriete vak. "Ik zou mezelf geen goeie zangeres noemen. Dit is puur voor het plezier. Ik ben een alt, maar wil liever als sopraan zingen. Alten zingen vaak maar een stuk van een lied, ter ondersteuning. Ik wil het volledige lied meezingen. Als er eens een te hoge noot wordt gezongen, komt er dan even geen klank uit mijn keel", lacht Jaklin.Op de playlist van het koor vooral populaire liedjes uit Jaklins jeugdjaren - Leonard Cohen, The Beatles, Elton John - of musicalhits uit Cats of Les Misérables. "Het zijn liedjes met een mooie inhoud, waar een mens gelukkig van wordt. Ze zeggen dat zingen therapeutisch werkt. Ik geloof dat. Als je in groep zingt, denk je niet aan je zere knie. Je zingt samen en bent samen content. Dat samenhorigheidsgevoel blijft ook doorwerken. Ik zing ook veel meer in het dagelijkse leven. Als ik naar de winkel ga of op de tram zit, ben ik voortdurend aan het neuriën. Het maakt me blij." Om dat gevoel over te brengen op nog meer mensen, richt ze binnen Okra Antwerpen een nieuw popkoor voor 55-plussers op. "Mijn manier om de wereld te verbeteren. Ik zorg graag voor anderen. Zo'n popkoor spreekt mijn generatie erg aan. Zelf word ik niet warm van klassieke koorzangen, maar wanneer ik liedjes uit mijn jeugd zing, voel ik me weer twintig."