De verzekeringen waarop een student eventueel een beroep kan doen, hangen af van de omstandigheden waarin de schade zich voordoet. Gebeurt er iets tijdens de 'schoolse' activiteiten, dan kan hij terecht bij de verzekeringen van de hogeschool of universiteit. Wanneer het probleem zich stelt buiten het kader van de hogeschool of universiteit, kan hij terugvallen op een aantal verzekeringen van zijn ouders.
...

De verzekeringen waarop een student eventueel een beroep kan doen, hangen af van de omstandigheden waarin de schade zich voordoet. Gebeurt er iets tijdens de 'schoolse' activiteiten, dan kan hij terecht bij de verzekeringen van de hogeschool of universiteit. Wanneer het probleem zich stelt buiten het kader van de hogeschool of universiteit, kan hij terugvallen op een aantal verzekeringen van zijn ouders. Heel wat universiteiten en hogescholen sluiten voor hun studenten een aantal polissen af. De opsomming hieronder zijn de polissen van de Universiteit Gent. Een verzekering persoonlijke lichamelijke ongevallen voor de dekking van medische kosten als de student het slachtoffer wordt van een persoonlijk lichamelijk ongeval in het kader van de universitaire activiteiten of op weg van en naar die activiteiten. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het geval de student schade zou berokkenen aan derden, steeds in het kader van universitaire activiteiten. Deze waarborg geldt niet op de weg van en naar activiteiten. Een verzekering reisbijstand voor de dekking van de medische kosten en de eventuele repatriëring voor studenten die in het kader van een universitaire activiteit op studiereis gaan naar het buitenland. Een verzekering arbeidsongevallen, zodat de student-stagiair ook verzekerd is voor werkongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid op de eventuele stageplaats. De verzekeringen van de ouders kunnen ook dekking bieden voor hun kind-op -kot dat schade toebrengt of slachtoffer wordt van schade toegebracht door iemand anders. De brandverzekering Normaal gezien heeft uw dochter/zoon die op kot gaat geen aparte brandverzekering nodig wanneer u, net zoals meer dan 90 % van de gezinnen, thuis over een brandverzekering beschikt. In de meeste brandverzekeringen zit immers een extra waarborg voor dit soort situaties. Belangrijk is echter om (samen met uw makelaar) te controleren of ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw zoon/dochter gedekt is. Zoals elke huurder is uw kotstudent aansprakelijk voor de schade die hij zou kunnen aanrichten aan het gebouw of aan derden, bijvoorbeeld de andere huurders in het gebouw. Tenzij het iets met overmacht te maken heeft, rust het vermoeden van aansprakelijkheid (in het burgerlijk wetboek) automatisch bij de huurder. Kijk ook na of zijn eigen inboedel (eigen meubelen op kot,...) voldoende gedekt is, soms gelden daar beperkingen. De diefstalverzekering Heel wat gezinnen hebben bij hun brandverzekering ook een luik dat hen beschermt tegen het risico diefstal en inbraak. Het is handig om te weten dat deze diefstalverzekering ook geldig is voor het kot van dochter of zoon. Maar let op: net zoals voor de gezinswoning zal ook voor het kot de diefstalverzekering niet tussenkomen als de woning niet correct werd afgesloten of als gemakkelijk bereikbare ramen open bleven staan. Om recht te hebben op een schadevergoeding na een diefstal moeten er inbraaksporen worden gevonden. Zeg uw student dat hij zo vlug mogelijk aangifte moet doen bij de plaatselijke politie. TIP Wanneer uw student heel waardevolle voorwerpen heeft staan op zijn/haar kot (bijv. een nieuwe computer), neem dan extra veiligheidsmaatregelen (laat dan bijvoorbeeld een cylinderslot plaatsen). De familiale verzekering Ook wanneer de student op kot gaat, blijft hij deel uit maken van het gezin en is hij dus ook gedekt in de gezinsverzekering, beter gekend als de familiale verzekering. Ook een student kan schade veroorzaken aan derden of nood hebben aan juridische bijstand als hij zelf slachtoffer wordt van schade toegebracht door derden (bijv. bij een aanrijding met de fiets). De hospitalisatieverzekering Net als de andere leden van het gezin kan ook een student na ongeval of ziekte in een ziekenhuis belanden. De ongevallenverzekering Een val met de fiets, een kwetsuur tijdens het sporten (niet bij een club),... er zijn tal van ongevallen waarbij er niet altijd een aansprakelijke is. Om in dat soort situaties mogelijke blijvende letsels financieel op te vangen kunt u een persoonlijke ongevallenverzekering sluiten. Deze verzekering is echter veel minder ingeburgerd in ons land. Pierre Bontinck