Ik heb gehoord dat de langstlevende partner geen erfbelasting betaalt op de gezinswoning. Maar wat wordt er bedoeld met gezinswoning? En geldt dit ook voor samenwonenden?
...