Dat mijn grootmoeder met haar zusje en ouders tijdens WOI in Holland hadden gewoond, had ze me wel eens verteld. Ze liet me tal van tastbare herinneringen aan die periode na: foto's, kaartjes, knopen, een identiteitskaart,... Maar niets over waarom en hoe ze daar leefden. Gelukkig konden we via het militaire dossier van mijn overgrootvader hun oorlogsverhaal aanvullen.
...