Wanneer de wereldpers op een Belgisch onderwerp springt, gaat het meestal over een politieke crisis of een treinramp. In mei 2009 was dat even anders. Toen de Gentse schepen Tom Balthazar aankondigde dat zijn stad als eerste ter wereld de donderdag uitriep tot vegetarische dag, mocht hij het initiatief uitleggen voor de camera's van de BBC, CNN en de RAI en aan journalisten van de Daily Mail, Time Magazine en Die Zeit.
...