Als een gorilla zich op de borst klopt, leert dit iets over zijn...

Als een gorilla zich op de borst klopt, leert dit iets over zijn lengte. Grotere mannetjes slaan met een lagere frequentie dan hun kleinere soortgenoten, heeft onderzoek in Rwanda uitgewezen. Dit tromgeluid, dat van op meer dan een kilometer afstand hoorbaar is, is een betrouwbaar signaal van de kracht van deze primaat.