Eenmaal op het werk aangekomen, hebt u in de privésector recht op een gewaarborgd dagloon. Wordt u in de loop van de dag ziek, dan mag u het werk verlaten. U krijgt de volledige dag uitbetaald en hoeft geen doktersbriefje binnen te brengen. Maar als u niet of te laat aankomt door een staking of slecht weer is dat niet zo vanzelfsprekend.
...

Eenmaal op het werk aangekomen, hebt u in de privésector recht op een gewaarborgd dagloon. Wordt u in de loop van de dag ziek, dan mag u het werk verlaten. U krijgt de volledige dag uitbetaald en hoeft geen doktersbriefje binnen te brengen. Maar als u niet of te laat aankomt door een staking of slecht weer is dat niet zo vanzelfsprekend. Voorwaarden Als u niet of te laat op het werk aankomt door een staking of slecht weer, dan hebt u die dag recht op loon onder bepaalde voorwaarden: ‹ op het moment dat u zich naar het werk begeeft, moet u arbeidsgeschikt zijn. Geestelijk en lichamelijk in orde dus om uw werk uit te voeren. ‹ u moet zich normaal naar uw werk begeven. Het moet met andere woorden voor u wel degelijk een normale werkdag zijn, waarop uw aanwezigheid vereist is. U bent dus niet in een verstrooide bui naar het werk vertrokken, terwijl u daar die dag eigenlijk helemaal niet moest zijn. ‹ de oorzaak van uw vertraging of afwezigheid moet u overkomen op weg naar uw werk. ‹ de omstandigheden die leiden tot de vertraging of afwezigheid moeten zich voordoen onafhankelijk van uw wil. Dit impliceert dat u alle moeite moet doen om toch op het werk te geraken. Wat als u vooraf op de hoogte was?Breekt de spoorstaking spontaan uit of wordt u plots geconfronteerd met sneeuw of ijzel, dan krijgt u uw loon uitbetaald. Er is dan sprake van overmacht. Was de staking of sneeuw aangekondigd, dan wordt u verondersteld op de hoogte te zijn en maatregelen te nemen om (op tijd) op het werk te raken. U zult dan moeten aantonen dat u voldoende inspanningen hebt gedaan (vroeger vertrekken,...). Kunt u dat niet, dan zult u geen (of minder) loon krijgen voor die dag. Volgens artikel 77 van de Code van geneeskundige plichtenleer mag uw arts een schadevergoeding vragen als u niet opdaagt voor een afspraak en u die ook niet tijdig hebt afgezegd. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u als patiënt weet hoe lang op voorhand u moet verwittigen. Dit wordt vaak kenbaar gemaakt via een bericht in de wachtzaal. Bij een plotse gebeurtenis als een staking of slecht weer is tijdig verwittigen moeilijk. Werd de staking of het slecht weer aangekondigd, dan kunt u er rekening mee houden. WEETJE. Als uw arts u een vergoeding aanrekent omdat u niet opdaagt op een afspraak, dan kunt u deze vergoeding niet terugvorderen van het ziekenfonds. Het gaat om een schadevergoeding, niet om een ereloon.Annemie Goddefroy