Sedert een drietal maanden heb ik pijn in de blaas, een echt vervelende pijn met krampen en een raar gevoel in heel mijn buik. Een pijnlijke cystoscopie bij de uroloog wees niets uit, maar een urine-onderzoek bracht atypische cellen aan het licht. Nu moet er volgende week een blaasbiopsie gebeuren omdat de uroloog een interstitiële cystitis vermoedt. Ik heb echter niet veel uitleg gekregen en maak mij zorgen. Kunt u me iets meer vertellen?

Dr. Jan Bosmans: Met uw vraag raakt u aan een delicaat probleem. Interstitiële cystitis is een diagnose die in het ene land vrij vaak wordt gesteld (zoals in Nederland), terwijl urologen in bijvoorbeeld bepaalde Zuid-Europese landen ronduit ontkennen dat een dergelijke aandoening bestaat. Gezaghebbende organisaties zoals de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) twijfelen echter niet aan het bestaan van interstitiële cystitis. Op hun website (http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/interstitialcystitis/index.htm) vindt u uitvoerige informatie (in het Engels) over dit probleem.
...

Dr. Jan Bosmans: Met uw vraag raakt u aan een delicaat probleem. Interstitiële cystitis is een diagnose die in het ene land vrij vaak wordt gesteld (zoals in Nederland), terwijl urologen in bijvoorbeeld bepaalde Zuid-Europese landen ronduit ontkennen dat een dergelijke aandoening bestaat. Gezaghebbende organisaties zoals de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) twijfelen echter niet aan het bestaan van interstitiële cystitis. Op hun website (http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/interstitialcystitis/index.htm) vindt u uitvoerige informatie (in het Engels) over dit probleem. Het is de naam voor een syndroom waarbij patiënten terugkerende pijnklachten hebben in de onderbuik en het bekken door een chronische ontsteking van de blaas. De aandoening komt voor bij ongeveer één op de vierhonderd mensen en negen op de tien patiënten zijn vrouwen. De meeste deskundigen gaan ervan uit dat het om een auto-immuunaandoening gaat. Dit betekent dat het afweersysteem van het lichaam het eigen weefsel aanvalt. Mensen met deze kwaal kunnen allerlei klachten hebben. Sommigen hebben een beperkte blaascapaciteit en moeten erg vaak plassen, tot verschillende tientallen keren per dag. Anderen krijgen te pas en te onpas een heftige plasdrang. Er zijn patiënten die de hele tijd een pijnlijk drukgevoel hebben in de onderbuik. Ook pijn bij het vrijen komt frequent voor. Dat is niet altijd makkelijk. In het begin worden de symptomen vaak verward met die van een gewone blaasinfectie. Als een antibioticum niet helpt of er geen bacteriën worden aangetoond in een urinemonster, dan is een blaasinfectie onwaarschijnlijk. Houden de klachten maandenlang aan, dan kan er sprake zijn van interstitiële cystitis. Het is echter belangrijk dat deze diagnose door een biopsie van de blaaswand wordt bevestigd. Terwijl de uroloog een stukje weefsel wegneemt, verkent hij de blaas met een kijkinstrument. Bij de meeste patiënten met interstitiële cystitis vertoont de blaaswand typische tekenen van chronische ontsteking. Overigens is de biopsie nog belangrijk om een andere reden: blaaskanker kan met zekerheid worden uitgesloten. Er bestaan vele soorten behandelingen. Vaak is het een kwestie van proberen en kijken welke behandeling het best werkt bij een specifieke patiënt. Bij sommigen worden goede resultaten verkregen met blaasdistensie, het mechanisch oprekken van de blaas. Een andere mogelijkheid is het tijdelijk inbrengen van bepaalde ontstekingswerende middelen (via een blaassonde) of de inname langs de mond van pentosanpolyzwavelzuur. Maar ook simpele pijnstillers (aspirine, ibuprofen) kunnen verlichting van de klachten geven. Deze zijn vrij te koop maar als u ze chronisch wilt gebruiken, moet dat gebeuren in overleg met een arts. Er zijn nog andere behandelingsmethoden, met inbegrip van chirurgie. Binnen de beperkte ruimte van deze rubriek kunnen we deze helaas niet aan bod laten komen. n Deze rubriek is er voor u! Hebt u vragen, laat het ons weten. Om uw privacy te vrijwaren, worden de vragen anoniem gepubliceerd. Schrijf naar Plus Magazine û Gezondheid, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel of mail naar lbaekelandt@plusmagazine.be A Dr. Jan Bosmans