Als je een boek schrijft met de titel Elke 3 seconden, daarin het verband tussen seks en wiskunde legt en afspreekt met een Plus Magazine journaliste, moet je er niet van opkijken dat je als opener een ongewone vraag voorgeschoteld krijgt.
...