Het woord babbelen is door niet-Nederlandstaligen in ons land ...