De meeste universiteiten hebben een handvol gepensioneerde studenten in hun auditoria, maar eigenlijk blijven ze witte raven. Vandaar dat er weinig of geen studies over het fenomeen bestaan. Om een beeld te krijgen van hun motivatie of hun gedrag in de cursus, moeten we naar de universiteiten die specifiek op vijftigplussers mikken. Die universiteiten, die onderwijs op hoog niveau verstrekken maar geen diploma's uitreiken, kennen een ware bloei. Een ervan, de Naamse Universiteit van de Derde Leeftijd (Université du troisième âge de Namur, UTAN), heeft onlangs twee enquêtes uitgevoerd bij 38 van haar professoren en 400 van haar studenten. De resultaten zi...