Ik huur een appartement. Ik denk dat de verhuurder het huurcontract dat wij sloten niet heeft laten registreren. Is hij dat dan niet verplicht? En wat zijn de gevolgen voor mij?
...

Ik huur een appartement. Ik denk dat de verhuurder het huurcontract dat wij sloten niet heeft laten registreren. Is hij dat dan niet verplicht? En wat zijn de gevolgen voor mij?Bij het verhuren van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, moet er een schriftelijke huurovereenkomst worden opgemaakt. Deze overeenkomst - en de plaatsbeschrijving die wordt opgemaakt - moeten ook worden geregistreerd. Daar moet de verhuurder binnen de twee maanden na ondertekening van het huurcontract voor zorgen. De registratie is gratis. Doet de verhuurder dat niet en werd het huurcontract aangegaan voor langer dan drie jaar, dan kan je als huurder het contract op om het even welk moment beëindigen, zonder dat je een opzegtermijn moet naleven. Je bent dan evenmin verplicht de verhuurder een vergoeding te betalen omdat je het huurcontract tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst hebt beëindigd.Heb je een huurovereenkomst gesloten voor drie jaar of minder, dan speelt die sanctie (voorlopig) niet. Het nieuwe Vlaamse huurdecreet dat wellicht in de tweede helft van 2018 in werking treedt, moet daar verandering in brengen. Ook voor kortere contracten zal de sanctie dan allicht van toepassing worden.