Als er iets is wat de relatie tussen huurder en verhuurder kan verzuren, dan wel de vraag wie wat moet herstellen of onderhouden. De algemene regel is namelijk nogal vaag. De huurder moet de woning onderhouden als een goede huisvader, hij moet kleine herstellingen doen en herstellen wat hij, een huisgenoot of een bezoeker heeft beschadigd. De verhuurder staat in voor grote herstellingen en herstellingen door slijtage of overmacht. In het huurcontract kan van deze regel niet worden afgeweken: elke afwijkende clausule is ongeldig.
...