In het buitenland worden vaker dan bij ons motorambulances voor snelle interventies ingezet. Hoewel de wet ze ook in ons land toestaat, worden ze zelden gebruikt, omdat er te weinig...

In het buitenland worden vaker dan bij ons motorambulances voor snelle interventies ingezet. Hoewel de wet ze ook in ons land toestaat, worden ze zelden gebruikt, omdat er te weinig kandidaten zijn die én met de motor kunnen rijden én over de nodige competenties op het terrein beschikken. Volgens de FOD Gezondheid worden scooters of motoren maar in één zone gebruikt, de Antwerpse diamantwijk. Vanwege de veiligheidsmaatregelen zijn sommige locaties daar erg moeilijk of niet snel genoeg met een MUG of ambulance te bereiken. Daarnaast heeft Control Logistics een vloot van zeven motoren voor het transport van bloed in het kader van orgaantransplantaties, en gebruiken de controleurs van de openbare vervoermaatschappij De Lijn in Antwerpen en Gent scooters om hun werk te doen. Maar overal waar een snelle interventie ter plekke (levens)belangrijk is, zou de inzet van motoren voorrang moeten krijgen.