Tenzij je zou beslissen je zonnepanelen te verhuizen - wat heel duur en erg omslachtig is -, worden ze samen met je huis verkocht. Ze geven je huis een meerwaarde want de nieuwe eigenaar zal op zijn minst een lagere elektriciteitsfactuur betalen.
...

Tenzij je zou beslissen je zonnepanelen te verhuizen - wat heel duur en erg omslachtig is -, worden ze samen met je huis verkocht. Ze geven je huis een meerwaarde want de nieuwe eigenaar zal op zijn minst een lagere elektriciteitsfactuur betalen.Maar hoe bepaal je de extra prijs die je voor je woning met zonnepanelen kan vragen?Je kan je baseren op het budget dat de nieuwe eigenaar vandaag zou moeten besteden om het huis met een gelijkaardige installatie uit te rusten. Eén nadeel hierbij: de prijs van zonnepanelen is de laatste vijf jaar enorm gedaald. Een installatie van 3kWc - het meest voorkomende vermogen voor zonnepanelen voor een particuliere woning - kost vandaag €5000 tot €7000, vijf jaar geleden telde je daar twee tot drie keer zoveel voor neer.Een tweede mogelijkheid is het financiële voordeel te becijferen dat de nieuwe eigenaar uit de panelen zal halen. Meestal wordt ervan uitgegaan dat zonnepanelen 20 tot 25 jaar meegaan. Als je ze vijf jaar geleden hebt geplaatst, zullen ze de elektriciteitsfactuur nog 15 tot 20 jaar drukken. Je moet er wel rekening mee houden dat het rendement met de tijd afneemt. En dan zijn er nog de resterende groenestroomcertificaten, die vijf jaar geleden nog een behoorlijk bedrag vertegenwoordigden.WEETJE. Er bestaan programma's die je helpen een schatting te maken. Voor Brussel en Wallonië (niet voor Vlaanderen) kan je een beroep doen op de financiële simulator van APERe die je op www.apere.org vindt.Vermits de koper de installatie samen met het huis koopt, zal hij de groenestroomcertificaten ontvangen. De eigendom van je woning overdragen moet je daarom melden aan de distributienetbeheerder bij wie je installatie aangesloten is. Je vult daarvoor samen met de nieuwe eigenaar een formulier in, dat je terugvindt op volgende websites:Vlaanderen: bij de VREG, de Vlaamse Regulator van de Energieen Gasmarkt, via www.vreg.be > Zonnepanelen > Uw dossier beheren > Wijzigingen aan uw installatie > Nieuwe eigenaar. Of via het gratis nummer 1700.Brussel: via www.brugel.be > Publicaties > Formulieren of 0800 97 198.Wallonië: bij de Commission wallonne pour l'énergie (Cwape) via www.cwape.be > Consommateurs > Panneaux solaires > Formulaires > Modification de compte Volet 2 C3. Of via 081 33 08 10.De groenestroomcertificaten worden ingeschreven op een rekening van de koper en zullen na de overdracht aan hem worden betaald. WEETJE. Bij een eenvoudige wijziging van eigenaar is er geen nieuwe controle door het erkende controleorganisme nodig.Jocelyne MinetBelgië heeft de kaap van 3000 MW bereikt voor zonnepanelen. Ze dekken 3,3% van het totale elektriciteitsverbruik in ons land.