Achter de nieuwe maatregelen over het loopbaaneinde (zie kader) zit een hard cijfer: van nu tot december 2017 verlaten 500.000 Belgen de arbeidsmarkt. Werkgevers die vaak de eersten waren om 50-plussers te laten afvloeien, slaat de schrik om het hart: ga ik gekwalificeerd personeel blijven vinden?
...

Achter de nieuwe maatregelen over het loopbaaneinde (zie kader) zit een hard cijfer: van nu tot december 2017 verlaten 500.000 Belgen de arbeidsmarkt. Werkgevers die vaak de eersten waren om 50-plussers te laten afvloeien, slaat de schrik om het hart: ga ik gekwalificeerd personeel blijven vinden? Die angst kennen ze niet bij Eaton Filtration, een textielbedrijf dat filters maakt voor de industrie (Sint-Niklaas) en Cofinimmo, een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in de aankoop en het beheer van rusthuizen en kantoren (Sint-Lambrechts-Woluwe). Beide bedrijven voeren een beleid om oudere werknemers aan zich te binden. Ze kregen hiervoor onlangs de Pension Ambassador Award van Delta Lloyd Life. Bij Eaton Filtration werken 85 vooral (vrouwelijke) arbeiders, waarvan 21 ouder dan 50. Cofinimmo telt 115 bedienden, waarvan 21 ouder dan 50. Plus Magazine sprak met Chantal Cabuy (57), personeels-chef van Cofinimmo, en met Eddy Van Gerrewey (56), algemeen directeur van Eaton Filtration. Uit hun ervaring kunnen bedrijven lessen trekken om het roer om te gooien. 50-plussers kiezen vaak voor tijdskrediet of deeltijds werken. Natuurlijk kost dat inspanningen om het werk te plannen. "Toch is het een sterke stimulans om te blijven werken", meent Eddy Van Gerrewey. "Voor zover toegelaten hebben we elke limiet op tijdskrediet afgeschaft. In ons ploegenstelsel leidt dit tot 24 verschillende tijd- roosters. Dat vergt wekelijks twee uur personeelsplanning. Maar in ruil zijn de oudere werknemers bereid tot veel flexibiliteit." Bij Cofinimmo genieten alle werknemers automatisch van een groepsverzekering; de premie wordt integraal betaald door de werkgever. Het pakket omvat ook de garantie dat de werknemer vanaf de tweede ziektemaand 80 % van zijn salaris blijft ontvangen (zonder plafond). Bij Eaton Filtration kan elke werknemer vanaf de eerste werkdag vrijwillig intekenen op een groepsverzekering (niet evident voor een bedrijf met vooral arbeiders). Die omvat extra's als de opschorting van de werknemersbijdrage bij langdurige ziekte. De voorbije periode heeft Eaton Filtration drie en Cofinimmo twee 50-plussers aangeworven. "Ik bleef 15 jaar thuis om voor de kinderen te zorgen", getuigt Chantal Cabuy. "Toen ik 44 jaar was, wou ik weer aan de slag. Bij uitzendbureaus botste ik altijd op jonge medewerkers die me niet aan het bedrijf met de vacature wilden voorstellen. Uiteindelijk kon ik via een kennis bij Cofinimmo starten als directiesecretaresse ad interim. Personeelsdiensten zouden de eerste selectie nooit enkel aan jonge medewerkers mogen overlaten." Eddy Van Gerrewey: "Onlangs bood een recruteringsbureau een ervaren textielarbeidster aan. Ik zei aan de man: laat haar meteen komen. Waarop de man tot drie keer toe benadrukte dat de arbeidsters 53 jaar was. De vrouw in kwestie is de volgende dag bij ons begonnen en werkt hier nog steeds. Ik geloof geen woord meer van die fabels over oudere werklozen." Ook de wijdverspreide idee dat oudere werknemers niet meer geïnteresseerd zijn in opleidingen of andere functies klopt niet, zeggen onze bedrijfsleiders. "Bij ons heeft iedereen dezelfde opleidings- en promotiekansen", benadrukt Chantal Cabuy. Bij Eaton Filtration krijgt iedere nieuwkomer - ook 50-plussers - een persoonlijk opleidingsplan met evaluaties. Eddy Van Gerrewey: "Krijg ik een vraag voor brugpensioen, dan kijk ik naar het parcours van de betrokkene. Een vrouw die al 40 jaar ploegwerk combineert met de zorg voor een gezin gun ik haar brugpensioen. Bij anderen maak ik me zorgen. Voelt iemand die vervroegd wil stoppen zich niet meer goed in het bedrijf, dan wil ik weten waarom." Zelfde verhaal bij Chantal Cabuy: "Hier heeft nog nooit iemand vervroegd pensioen aangevraagd. Mocht dit toch gebeuren bij een medewerker die geen 40 jaar heeft gewerkt, dan zal ik proberen hem te motiveren om te blijven." "De 30% topproducten maken we hier nog altijd beter dan in onze zusterfabrieken in China en Mexico", zegt Eddy Van Gerrewey. "Om die kwaliteit hier te houden, heb ik de ervaring, het talent, de handen en brains van mijn personeel nodig. Daarom hecht ik veel belang aan het meter- en peterschap: naast ieder nieuw personeelslid staat een 50-plusser om hem vertrouwd te maken met de gespecialiseerde machines." Chantal Cabuy valt hem bij: "Onze functies vragen veel ervaring. Willen we blijven groeien, dan moeten we dat talent gebruiken tot de laatste dag. We hebben vanaf nu geen keuze meer: we hebben oudere werknemers broodnodig. Maar dat is niet alleen een noodzaak, het is ook een opportuniteit!" Ludo Hugaerts"Mede dank zij onze ervaren werknemers kunnen we onze productie nog altijd in België houden"