Je loon telt maar tot een bepaalde gren...

Je loon telt maar tot een bepaalde grens mee in de berekening van je werknemerspensioen. Voor het loopbaanjaar 2021 wordt het loonplafond met 2,38% verhoogd, voor pensioenen die ingaan vanaf 2022.