De arteriële bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op onze slagaders (arteriën). Als die te hoog is, betekent dit dat de slagaders niet goed functioneren. We spreken dan van hypertensie of verhoogde (hoge) bloeddruk. Het is een discrete aandoening die geen symptomen geeft maar toch ernstige gevolgen kan hebben voor onze gezondheid: een toename van het cardiovasculaire risico (de kans op hartinfarct of cerebrovasculair accident), nierinsufficiëntie, oogletsels... En toch volstaat het soms, enkele slechte gewoontes af te zweren en de behandeling stipt te volgen om een te hoge bloeddruk naar beneden te krijgen. "Een interessant gegeven als je weet dat een daling van de arteriële bloeddruk met 10 mmHg de kans op een cerebrovasculair accident met 30% vermindert en de kans op een kransslagaderaanval (zoals een hartinfarct) met 20%", aldus professor Philippe van de Borne van het Brusselse Erasmusziekenhuis.
...