Meten is weten, en dat geldt ook voor diabetes. Naar analogie met de kankerscreening start de...

Meten is weten, en dat geldt ook voor diabetes. Naar analogie met de kankerscreening start de Diabetesliga met een grootschalig bevolkingsonderzoek naar diabetes type 2, de meest courante vorm. Via een achttal vragen kan je volgens de Liga makkelijk inschatten hoe groot je risico is en wat je concreet kan doen om dat te voorkomen. Vandaag komen er in Vlaanderen elk jaar zo'n 20.000 diabetespatiënten bij. Een aantal dat de Liga via screening hoopt te doen dalen.