Mijn vader is twee maanden geleden overleden. Mijn ouders hadden hun huis al een tijdje geleden verkocht, zodat ze enkel spaargeld hadden. Ze hadden geen huwelijkscontract. Hoe wordt de erfenis geregeld? Wordt dat spaargeld ook opgedeeld in vruchtgebruik en naakte eigendom? En hoe meet je dan het vruchtg...

Mijn vader is twee maanden geleden overleden. Mijn ouders hadden hun huis al een tijdje geleden verkocht, zodat ze enkel spaargeld hadden. Ze hadden geen huwelijkscontract. Hoe wordt de erfenis geregeld? Wordt dat spaargeld ook opgedeeld in vruchtgebruik en naakte eigendom? En hoe meet je dan het vruchtgebruik?Als je ouers geen huwelijkscontract hadden, zijn ze getrouwd onder het wettelijk stelsel en wordt de erfenis als volgt verdeeld: de blote eigendom op de nalatenschap van jouw vader gaat naar jou en eventuele andere erfgenamen (broers en zussen), het vruchtgebruik op de nalatenschap gaat naar je moeder. Concreet blijven de intresten op het spaargeld dus aan je moeder toekomen. Het kapitaal wordt geblokkeerd en komt, als je moeder overlijdt, dan aan jou en de andere erfgenamen toe.Als erfgenamen kunnen jullie met je moeder ook overeenkomen om het vruchtgebruik om te zetten en dadelijk uit te betalen. Om de waarde van dat vruchtgebruik te becijferen kan je een beroep doen op de tabellen die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Om je een idee te geven: het vruchtgebruik van een dame van 60 jaar is 26,63% waard. De waarde van het vruchtgebruik van een man van 63 jaar ligt op 19.59%. Maar let op: voor het bepalen van de successierechten gelden totaal andere percentages om de waarde van het vruchtgebruik te berekenen. Die vind je terug op de website van het notariaat, www.notaris.be> Erven> Successieplaning fiscaalvriendelijk> Tarief in rechte lijn> Berekening waarde vruchtgebruik.