Hou uw aankoopbewijs of leveringsbon altijd goed bij, want voor alle consumptiegoederen die u als particulier in Europa koopt, geldt een garantietermijn van twee jaar. Die termijn begint te lopen vanaf het moment van aankoop of levering en die datum moet u kunnen bewijzen.
...

Hou uw aankoopbewijs of leveringsbon altijd goed bij, want voor alle consumptiegoederen die u als particulier in Europa koopt, geldt een garantietermijn van twee jaar. Die termijn begint te lopen vanaf het moment van aankoop of levering en die datum moet u kunnen bewijzen. De eerste zes maanden van de garantieperiode wordt verondersteld dat het gebrek al bestond bij de levering. Het is aan de verkoper om aan te tonen dat u het product verkeerd hebt gebruikt of dat het om normale slijtage gaat. De verkoper zal dus moeilijk onder de garantie uitkomen. Maar na zes maanden worden de rollen omgekeerd. Het is dan aan u om aan te tonen dat het product een gebrek vertoont dus niet meer in overeenstemming is met wat u kocht. Stel: uw wasmachine gaat stuk en de verkoper aanvaardt de garantie. Dan hebt u recht op een kosteloze herstelling of vervanging. In principe kunt u zelf bepalen wat u wilt. Maar als het om een klein euvel gaat, kunt u geen vervanging eisen en zal het product worden hersteld. Blijkt een herstelling of vervanging onmogelijk of niet uitvoerbaar binnen een redelijke termijn, dan hebt u recht op ontbinding van de koop. Bij een klein gebrek kunt u de ontbinding niet eisen, wel een prijsvermindering. En wat met de garantietermijn als het product voor herstelling binnen is? Xavier Hopchet, legal advisor van het Europees centrum van de consument: "Dan wordt de garantieperiode geschorst. Ze begint pas terug te lopen als u het hersteld product terug in handen hebt. Duurt dit een maand, dan loopt de garantie dus een maand langer dan de aanvankelijke twee jaar. Zijn er ondertussen nog herstellingen nodig, dan geldt hetzelfde principe. Ook als u in onderhandeling bent met de verkoper voor een minnelijke schikking wordt de garantieperiode geschorst. Zorg er dus voor dat u een gedateerd bewijs krijgt bij aanvang en einde van de herstelling. In tegenstelling tot de garantie van twee jaar, is dit wel een specifieke Belgische regeling, andere Europese landen hebben op dit punt andere regelingen." De verkoper is steeds gebonden door de wettelijke garantie, maar soms biedt hij, de invoerder of de fabrikant, ook een contractuele garantie aan met bijkomende voordelen. Zo kan de garantieperiode worden verlengd of kunt u tijdens een herstelling een vervangtoestel krijgen. De klant kan dan kiezen welke garantie hij gebruikt, maar de commerciële garantie mag de wettelijke nooit beperken. Info: Europees centrum van de consument, ? 02 542 33 46 en www.eccbelgie.be. Of Federale Overheidsdienst Economie: ? 0800 12033 en www.economie.fgov.be.Filip Godelaine