In 1909 schreef volksvertegenwoordiger August Dewinne een boekje met als titel De dodende fabrieken der Kempen. Ik citeer: "De geneeskundige faculteiten zeggen eenparig dat het gevaarlijk is in de omtrek van zinkfabrieken te leven. Langzame vergiftiging openbaart zich ten gevolge van het verorberen van groenten in de nabijheid geteeld."
...