In 1909 schreef volksvertegenwoordiger August Dewinne een boekje met als titel De dodende fabrieken der Kempen. Ik citeer: "De geneeskundige faculteiten zeggen eenparig dat het gevaarlijk is in de omtrek van zinkfabrieken te leven. Langzame vergiftiging openbaart zich ten gevolge van het verorberen van groenten in de nabijheid geteeld."
...

In 1909 schreef volksvertegenwoordiger August Dewinne een boekje met als titel De dodende fabrieken der Kempen. Ik citeer: "De geneeskundige faculteiten zeggen eenparig dat het gevaarlijk is in de omtrek van zinkfabrieken te leven. Langzame vergiftiging openbaart zich ten gevolge van het verorberen van groenten in de nabijheid geteeld." In 1983 schreven wij een boek met als titel De zoete dood. Ik citeer: "Steeds meer onderzoeken wijzen op het gevaar voor kanker bij chronische intoxicatie door zware metalen. Zo weten we dat er in woonwijken rond een bedrijf dat arsenicum verwerkt meer huid- en longkanker voorkomt. (...) De kans op prostaatkanker neemt toe bij verhoogde blootstelling. Ook de kans op kanker van neus- en keelholte schijnt te vergroten." Wir haben es nicht gewust gaat daarom niet op. Al die tijd hebben zowel de non-ferrofabrieken als de overheid meer dan voldoende tekenen onder ogen gekregen om wakker te worden. In 1909 antwoordde August Dewinne: "Maar magistraten, burgemeesters, gouverneurs, tot zelfs ministers zijn ziende blind. Samen knielen ze voor het nieuwe gouden kalf: het kapitaal."De resultaten van de studie van professor Jan Staessens leggen nogmaals de vinger in de open wonde. Die wonde is inderdaad een 'historische' wonde, maar daarmee is het huidige gevaar niet bezworen. En hoe verdienstelijk ook, de studie komt ruim laat. Ondertussen hebben veel families hun vader of broer aan kanker zien sterven. En dit terwijl er voor hen noch door Umicore, noch door de overheid enige inspanning werd gedaan om hen schadeloos te stellen. Geld geneest de ziekte niet en geld haalt de doden niet terug. Maar het zou tenminste een erkenning zijn van het recht op een schadevergoeding voor aangedaan leed. Met Nieuwjaar hebben we mekaar geluk en gezondheid toegewenst. Werk en geld maakt gelukkig maar gezondheid gaat boven alles. Het gevecht voor werk en voor gezondheid is in het verleden vaak hand in hand gevoerd. In de staking van 1971 in Balen eisten de arbeiders 10 % loonsverhoging, maar ook de toepassing van de wet op de beroepsziekten. Na de staking werden plots heel wat zieke arbeiders erkend door het Fonds voor Beroepsziekten. De mensen die rond de fabrieken wonen zijn bijna allemaal arbeiders. Ook nu moeten we samen niet het één of het ander eisen, maar de twee. Werk én gezond werk. Huisvesting, maar ook gezonde huisvesting. nDokter Staf Henderickx