Vandaag telt de zwaarte van je beroep niet om te bepalen wanneer je met pensioen mag. Want wat is zwaar...

Vandaag telt de zwaarte van je beroep niet om te bepalen wanneer je met pensioen mag. Want wat is zwaar? Fysiek zwaar werk kan je definiëren, maar mentale belasting? Stress kan je meten, zegt de ene expert. Ja, maar beroepen evolueren snel en bovendien hangt je mentale draagkracht op je werk ook af van je privéleven en levensfase, zegt de andere. Voor minister van Pensioenen, Bacquelaine is het wel duidelijk: stress is geen apart criterium, enkel een verzwarend element. Een zware discussie, dat in elk geval...