Snelheid nog naar beneden

Om het verkeer veiliger te maken, moet de snelheid drastisch naar beneden, vooral in de bebouwde kom en op de gewestwegen, best door trajectcontrole. De verkeersdoden zijn in het algemeen gedaald, maar het aantal ongevallen met fietsers is gestegen. Er rijden meer fietsers op onze wegen en daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden. Er moet een mentaliteitswijziging komen waarbij autobestuurders moeten aanvaarden dat ze de weg delen met andere weggebruikers. In stedelijk gebied moet de auto...

Om het verkeer veiliger te maken, moet de snelheid drastisch naar beneden, vooral in de bebouwde kom en op de gewestwegen, best door trajectcontrole. De verkeersdoden zijn in het algemeen gedaald, maar het aantal ongevallen met fietsers is gestegen. Er rijden meer fietsers op onze wegen en daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden. Er moet een mentaliteitswijziging komen waarbij autobestuurders moeten aanvaarden dat ze de weg delen met andere weggebruikers. In stedelijk gebied moet de auto aan banden worden gelegd. De overlast door luchtvervuiling en lawaaihinder maakt een aangenaam woonklimaat onmogelijk. Ik denk dat het goed zou zijn om de straten waar zich een school bevindt, bij de start en het einde van de lessen voor minstens een uur af te sluiten. En nog enkele andere ingrepen. Zoals de zebrapaden beter verlichten, verkeerslichten beter op elkaar afstemmen en fietsers opnieuw sensibiliseren om hun arm uit te steken als ze willen afslaan, zodat automobilisten weten waar ze naartoe rijden. Hoeveel verkeersborden staan er op een kruispunt? Te veel om ze te memoriseren, laat staan ze te begrijpen. En het bos borden groeit maar aan. De weginfrastructuur is nog dezelfde als 30 jaar geleden, alleen het aantal rijstroken is verminderd, zodat het verkeer moeilijker doorstroomt. Het is logisch dat bestuurders gestresst raken en agressief rijgedrag vertonen. Veilig en milieuvriendelijk verkeer vraagt om investeringen: betere voetpaden, ook geschikt voor mindervaliden. En gezien de toename van het fietsverkeer: meer en bredere, van de rijweg gescheiden, goed verlichte fietspaden, die bij ijzel of sneeuw rijveilig worden gemaakt (strooien, ruimen). En tenslotte is het belangrijk dat we kunnen rekenen op een budgetvriendelijk en milieuvriendelijk openbaar vervoer met een goede dienstverlening. Ik zou bijscholing in de rijschool verplichten wanneer iemand een zware overtreding begaat of een ongeval veroorzaakt. Bij een tijdelijk rijverbod zou je dan opnieuw een theorie- en praktijkexamen moeten afleggen.