Op 1 maart 2018 ga ik met pensioen. Mijn werkgever zegt dat mijn arbeidsovereenkomst moest worden beëindigd met een verkorte opzegtermijn. Maar hoe werkt dat: ik ben momenteel met ziekteverlof en mijn pensioen zal daar onmiddellijk op aansluiten.

Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, eindigt je arbeidsovereenkomst niet automatisch. Als werknemer kan je je arbeidsovereenkomst tegen je pensioenleeftijd opzeggen. Die opzeggingster...

Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, eindigt je arbeidsovereenkomst niet automatisch. Als werknemer kan je je arbeidsovereenkomst tegen je pensioenleeftijd opzeggen. Die opzeggingstermijn loopt dan door, ook tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt, is dat niet het geval. Je kan ook een akkoord sluiten met je werkgever waarbij je afspreekt dat je arbeidsovereenkomst een einde neemt op een welbepaalde datum. Om elke discussie te vermijden zet je deze afspraken wel best op papier. Ben je blijvend medisch ongeschikt en kan je geen andere functie uitoefenen in het bedrijf waar je werkt, dat kan je de arbeidsovereenkomst ook beëindigen wegens medische overmacht. Ook je werkgever kan zijn toevlucht nemen tot deze optie. Hou er wel rekening mee dat dit enkel kan als de re-integratieprocedure, die in Plus Magazine van september omstandig werd toegelicht, werd gevolgd.