Er zijn verschillende jaren nodig vooraleer de efficiëntie en de veiligheid van een nieuw product bewezen is. Daartoe nemen vrijwilligers en patiënten deel aan streng gereglementeerde studies. Van hoe dit in zijn werk gaat weet professor Bron, zowel hoofd van de afdeling Hematologie als vicepresident van het ethisch comité van het Brusselse Jules Bordetinstituut, alles.
...