Ik heb al een tijd gezondheidsproblemen. Ik werd behandeld in het ziekenhuis, maar ben niet genezen. Integendeel, ik heb de indruk dat de arts een medische fout heeft begaan. Hoe kan ik dat aantonen?
...

Ik heb al een tijd gezondheidsproblemen. Ik werd behandeld in het ziekenhuis, maar ben niet genezen. Integendeel, ik heb de indruk dat de arts een medische fout heeft begaan. Hoe kan ik dat aantonen?Een arts die een patiënt behandelt, kan niet garanderen dat die patiënt zal genezen. De arts heeft (meestal) een inspannings- of middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bij een inspanningsverbintenis verbindt de arts zich ertoe om met alle redelijke en beschikbare middelen en inspanningen te proberen om het gewenste resultaat te bereiken. Een behandeling die niet tot een genezing leidt, is niet noodzakelijk een foute behandeling. Als je een arts of het ziekenhuis aansprakelijk wil stellen voor een medische fout, zal je moeten aantonen dat de arts of het ziekenhuis niet heeft gehandeld als een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon of instelling, in dezelfde omstandigheden. Je zal een expertise moeten laten uitvoeren om de fout en de schade die daaruit voortvloeit aan te tonen. Je kan een gerechtelijke procedure starten, of je kan ook een aanvraag tot vergoeding indienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen. Op de website van het Riziv staat uitgelegd hoe je die aanvraag moet doen: www.riziv.fgov.be > Thema's.