De technische kant

Op een uur uw eigen webwinkel opzetten? Het kan! Tienduizenden hebben het al gedaan, zonder experts in informatica te zijn. Gelukkig bieden heel wat sites hulp.
...

Op een uur uw eigen webwinkel opzetten? Het kan! Tienduizenden hebben het al gedaan, zonder experts in informatica te zijn. Gelukkig bieden heel wat sites hulp. Een aantal sites kunnen u bij het opstarten begeleiden. De twee meest bekende zijn eBay en 2dehands.be, maar er zijn ook nog tal van minder bekende sites. Het voordeel van webwinkels die onder een grote site zijn ondergebracht, is dat ze meegenieten van de ervaring en de grote zichtbaarheid, waardoor ze volume kunnen realiseren. eBay en 2dehands.be eBay stelt toekomstige onlineverkopers verschillende types van webshops voor, afhankelijk van de ervaring van de internetgebruiker. De klassieke webshop (basiswinkel) heeft slechts één vereiste: over een PayPal rekening beschikken (beveiligd online betaalsysteem). De meer uitgebreide shops (topwinkels) stellen meer eisen: u moet de laatste 12 maanden een minimum aantal online verkopen hebben gerealiseerd en een professioneel statuut hebben (wat dat betekent voor de belastingen en btw leest u verder). eBay rekent een commissieloon en inschrijvingskosten aan voor elk product, maar die liggen lager dan voor occasionele verkopers. Ontdek verder alles over uw webshop openen op http://pages.benl.ebay.be/help/ sell/store-getstarted.html#before. Op 2dehands.be, de Belgische onlineverkoopsite en grootste concurrent van eBay, liggen de eisen lager. Verkopers met meer dan tien producten kunnen een webwinkel openen. De aankondigingen zijn beter zichtbaar. De winkel is gratis, sommige opties zijn betalend. Bijvoorbeeld, wanneer u uw product elke dag op een bepaald uur bovenaan een categorie wilt laten verschijnen. U kunt ook foto's, een logo of een tekst met uitleg toevoegen. En er is de techniek waarbij bezoekers van de site promotie kunnen maken bij hun vrienden. Voor België alleen al heeft 2dehands.be ongeveer 10.000 van dit soort winkels. Minder bekende sitesOok via minder bekende sites kunt u gratis of voor weinig geld uw webshop oprichten. Ze hebben het voordeel dat u uw winkel een persoonlijke toets kunt geven. De sites werken met een commissie en/of abonnement waarvan het bedrag varieert in functie van de diensten. Voorbeelden zijn: www.1design.be/websites/bouwer/ webwinkel-maken.html http://nl.weezbe.be: naast het beheer van webwinkels, verdeelt weezbe ook catalogi van producten op eBay en via Facebook. Weezbe werkt met een commissieloon. Belgacom begeeft zich eveneens op het pad van de webshops en werkt daarvoor samen met Sectionmedia. Via de technologie van 59minutes.be kan de gebruiker in recordtempo een tweetalige verkoopsite bouwen. In minder dan 10 minuten maakt u een uitstalraam met vijf producten aan! Dit alles voor euro 5 per maand. Er staan intussen zo'n 680 verkoopsites online. LET OP! Waar u uw webwinkel ook onderbrengt, verzeker u van de betrouwbaarheid, nationaliteit en ondersteuning die de hoster biedt. Neem nu Kingeshop (www.kingeshop.com) waar, als we de forums mogen geloven, amateur-verkopers zo tevreden over zijn. De webshops beheerd door Kingeshop zijn gratis, geven veiligheidscertificaten en werken met PayPal. Maar Kingeshop valt onder Uruguayaans recht. Wat als hij verdwijnt zonder een spoor na te laten? Uw virtuele winkel klaarstomen is één ding, hem bekendmaken bij het publiek is een ander paar mouwen. Wilt u veel bezoekers in uw webshop, dan moet u ervoor zorgen dat mensen via Google vlot op uw website terecht komen. Geef uw site daarom een naam die onmiddellijk verband houdt met wat u verkoopt. Verkoopt u confituur, dan moet dit woord te zien zijn. Hoe coherenter uw site, hoe hoger google hem plaatst wanneer een mogelijke klant via internet op zoek gaat naar uw product. Verder moet u ook investeren in reclame. U kunt daarvoor AdWords van Google kopen: advertenties gebaseerd op zoekwoorden. Als er op een van deze woorden wordt gezocht, wordt de advertentie naast of boven de zoekresultaten weergegeven. AdWords maakt gebruik van het Pay-per-click (PPC) systeem. U moet dus pas betalen voor uw advertentie als er effectief op wordt geklikt. U kunt wel een maximumbedrag hanteren. Al bestaat uw webshop enkel virtueel, dat wil niet zeggen dat u geen juridische regels in acht moet nemen. Als u via uw webwinkel verkoopt aan een consument die het product of de dienst niet gebruikt voor professionele doeleinden, valt u onder de wetgeving over de verkoop op afstand. Producten verkopen via een webshop is een professionele activiteit die u uitoefent buiten elke arbeidsovereenkomst of statuut in openbare dienst. U valt dus onder het statuut van zelfstandige en moet zich dan ook als dusdanig inschrijven, ofwel in hoofdberoep (als het uw enige activiteit is) ofwel in bijberoep (als u al een andere job hebt). U kunt kiezen voor een vennootschapsvorm, maar dat hoeft niet. Een ondernemingsnummerAlle zelfstandigen of ondernemingen (commercieel of niet) moeten zich inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen die hen een ondernemingsnummer toekent (vergelijkbaar met het Rijksregisternummer). U kunt zich daarvoor wenden tot een ondernemingsloket. De lijst van ondernemingsloketten vindt u via www.economie.fgov.be > Ondernemingen en zelfstandigen > Leven van een onderneming > Een onderneming oprichten. Sociale bijdragen betalen Ten laatste de dag waarop u uw activiteit start, moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Doet u dit niet, dan kunt u een administratieve geldboete oplopen van euro 500 tot euro 2000! De lijst met sociale verzekeringsfondsen vindt u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (www.rsvz.be/nl > Contact). U stort elk kwartaal bijdragen in verhouding tot uw inkomen (uw bijdragen worden berekend op uw inkomen van drie jaar terug en nadien geregulariseerd). BelastingenWie beroepsinkomsten zegt, zegt belastingen. Vanaf het moment dat u met uw webwinkel inkomsten verwerft, zal de fiscus aankloppen. In de loop van het jaar moet u voorafbetalingen doen, zoniet krijgt u een belastingvermeerdering. Als starter ontsnapt u daar wel aan gedurende drie jaar. Meer info over voorafbetalingen: www.minfin.fgov.be > Thema's > Belastingaangifte > Voorafbetalingen). BtwIn principe is elke zelfstandige die op regelmatige basis goederen of diensten levert, onderworpen aan de btw. Uw webwinkel ontsnapt daar niet aan. U moet er ook rekening mee houden dat er andere regels gelden eens u de landsgrenzen overstijgt. Het wordt er dan niet minder ingewikkeld op. Laat u daarom bijstaan door een boekhouder-expert. Voor meer info kunt u ook terecht op de website van Unizo: www.unizo.be -Startersservice. Als verkoper van producten op het internet, moet u zichzelf duidelijk bekendmaken. Commercieel is dit interessant, want zo krijgen klanten vertrouwen. Maar het is ook een wet- telijke verplichting om uw naam of die van uw bedrijf, het adres van uw maatschappelijke zetel en uw btw-nummer bekend te maken, evenals het telefoonnummer en e-mailadres waarop klanten u kunnen contacteren. Hebt u een nv of bvba opgericht, dan moet u ook het adres van de bevoegde rechtbank vermelden. De reglementering inzake de verkoop op afstand legt u ook een informatieplicht op over het product of de dienst die u levert: prijs, eventuele leveringskosten, betalingsmodaliteiten, terugname van het product, geldigheidsduur van een bepaald aanbod of prijs, enz. Deze informatie moet: meegedeeld worden voordat het product of de dienst besteld wordt, ofwel op de pagina waar het aanbod staat, ofwel via een aparte hyperlink of in de algemene verkoopsvoorwaarden. bevestigd worden nadat de bestelling geplaatst is: de klant moet schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) een bevestiging krijgen van de belangrijkste elementen, ten laatste de dag van de levering van het product of de uitvoering van de dienst. LET OP! Leeft u deze informatieplicht niet na, dan loopt u het risico dat u geen betaling kunt vragen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn een manier om de relatie verkoper-koper duidelijk te maken. U kunt er allerlei modaliteiten in opnemen. Bijvoorbeeld dat uw producten exclusief bestemd zijn voor verkoop op Belgisch grondgebied, dat uw aanbod geldig is zolang de voorraad strekt, dat u zich in bepaalde gevallen het recht voorbehoudt om bestellingen te weigeren, enz. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet verplicht, maar ze bieden de verkoper bescherming. U hebt er dus alle belang bij er voldoende aandacht aan te besteden en ze klaar en duidelijk te formuleren en bekend te maken op uw site. LET OP! Vermits uw klanten de producten niet kunnen zien vooraleer ze geleverd zijn, gaat het hier wel degelijk om een verkoop op afstand. Dit betekent dat zij over een termijn van 14 dagen na de levering beschikken om eventueel af te zien van hun aankoop. Ze kunnen dit kosteloos doen en moeten er geen reden voor opgeven. Ze moeten enkel schriftelijk meedelen (via mail of fax is ook goed) dat ze het product of de dienst niet wensen. Als verkoper bent u wettelijk verplicht om dit verzakingsrecht in vet te vermelden én in een kader apart van uw verkoopsvoorwaarden. Doet u dit niet, dan loopt u ook hier het risico dat u geen betaling kunt vragen. Het is logisch dat u uw klanten laat betalen met een kredietkaart. Weet echter dat wanneer een klant via het internet betaalt met een gestolen of vervalste bankkaart, de uitgever van de kaart de betaalde sommen van u kan terugeisen. Ook al kan er u totaal niets worden verweten. Om u tegen dit soort fraude te beschermen, garanderen de beveiligingsmechanismen van Verified by Visa en MasterCard Secure Code u een veilige betaling via het internet: naast zijn kaartnummer en de geldigheidsdatum, moet de klant ook een persoonlijke en geheime code invullen. Zo'n programma wordt geïnstalleerd door de leverancier van betaaldiensten ( Payment Service Provi- der) zoals SIPS, Clear2Pay, Ogone of Neossolution. Als uitbater van een webwinkel bent u niet wettelijk verplicht u te verzekeren, behalve wanneer u personeel tewerkstelt. Maar sta toch even stil bij de specifieke risico's die uw activiteit meebrengt. Bescherm uw goederenUw winkel is wel virtueel, maar de goederen die u verkoopt hebt u waarschijnlijk ergens gestockeerd, u werkt vanuit een bureau met computermateriaal, enz. Daarom diept u toch best eens uw brandpolis op. Kijk na of de verzekerde waarde van de woning nog voldoende is en of uw inboedel nog correct verzekerd is. Zo vermijdt u dat u onderverzekerd bent en uw verzekeringsmaatschappij bij brand de proportionaliteitsregel toepast. WEETJE. U doet misschien beroep op een externe firma om de goederen bij uw klanten te leveren. Deze firma's beschikken meestal over een verzekering die de schade dekt die de goederen tijdens het vervoer zouden kunnen oplopen. U moet daar meestal een klein supplement voor betalen. Verzeker u als ondernemer Wanneer u door een fout of onoplettendheid schade veroorzaakt aan een derde tijdens de uitoefening van uw activiteit, moet u de schade herstellen of vergoeden. Dat kan een behoorlijke streep door uw rekening teweegbrengen. Neem daar-om een BA uitbating of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt ook een BA na levering afsluiten die eigenlijk het chronologische gevolg is van de BA uitbating. Deze polis dekt de schade door geleverde goederen of uitgevoerde werken. De BA uitbating en de BA levering zitten samen in de BA onder- neming. De klanten van uw webshop hebben dezelfde rechten als consumenten die niet online kopen. Ook zij kunnen een geschil voor de rechter brengen. Het is daarom geen overbodige luxe om een Rechtsbijstandsverzekering te nemen. Meer info over al deze verzekeringen vindt u op www.assuralia.be > Aansprakelijkheidsverzekeringen. Bescherm uw gegevens en die van uw klantenBijzondere verzekeringspolissen Data protection bieden de ondernemer dekking voor schade ten gevolge van verlies of diefstal van gegevens. Het kan hierbij gaan om uw eigen gegevens (klantenlijsten, leveranciers, stock), maar ook om de bankgegevens van uw klanten. Vallen deze gegevens in de verkeerde handen, dan kan dit zware gevolgen hebben. De klant die schade lijdt, kan zich tot de firma richten die de website heeft ontwikkeld, maar hij kan zich ook tegen u keren. Hopelijk hebt u deze verzekering niet nodig, maar het is toch nuttig er een te nemen voor het geval dat. Jean-Claude Verset en Jocelyne MinetDe reglementering inzake de verkoop op afstand legt u een informatieplicht op over het product of de dienst die u levert. Aangezien uw klanten uw producten pas zien bij de levering, beschikken ze over een termijn van 14 dagen na de levering om af te zien van hun aankoop.