Sinds 2007 is onze volledige nationale energiemarkt geliberaliseerd, maar daar heeft de Belgische consument nog niet veel vreugde aan beleefd want de prijzen stegen ondertussen spectaculair. Minder verbruiken is natuurlijk de beste manier om uw factuur te drukken. Maar daarnaast kunt u ook proberen een zo scherp mogelijke prijs te bedingen door de concurrentie tussen de leveranciers te laten spelen. Veel Belgen deden dit al, zodat marktleider Electrabel onlangs gedwongen werd stevige prijsverlagingen door te voeren. Toch blijft al dat vergelijken niet makkelijk en bovendien is uw keuzevrijheid slechts beperkt tot een bepaald deel van de factuur.
...

Sinds 2007 is onze volledige nationale energiemarkt geliberaliseerd, maar daar heeft de Belgische consument nog niet veel vreugde aan beleefd want de prijzen stegen ondertussen spectaculair. Minder verbruiken is natuurlijk de beste manier om uw factuur te drukken. Maar daarnaast kunt u ook proberen een zo scherp mogelijke prijs te bedingen door de concurrentie tussen de leveranciers te laten spelen. Veel Belgen deden dit al, zodat marktleider Electrabel onlangs gedwongen werd stevige prijsverlagingen door te voeren. Toch blijft al dat vergelijken niet makkelijk en bovendien is uw keuzevrijheid slechts beperkt tot een bepaald deel van de factuur. Uw factuur bestaat uit drie componenten: de energieprijs, de transport- en distributiekosten en de taksen. Die energieprijs maakt slechts een deel van uw factuur uit en alleen hier speelt de concurrentie. Want de transport- en distributiekosten worden bepaald door de netbeheerders of intercommunales. Deze tarieven verschillen van streek tot streek en worden op vastgestelde tijdstippen aangepast door de overheid. Tenslotte zijn er nog de belastingen en heffingen, die voor iedereen dezelfde zijn naargelang het verbruik. TIP Kijk dus vooral naar de energieprijs (uitgedrukt in kilowattuur, Kwh) en niet naar het totaalbedrag als u offertes bekijkt! Maar daarmee is de kous niet af, want elke leverancier biedt nog tal van verschillende tarieven aan. Opteert u voor een contract met variabele prijs, dan bent u onderhevig aan de prijsschommelingen op de energiemarkt. Bij een vaste of semivaste prijs wijzigt de energieprijs niet gedurende het hele contract en bent u dus beschermd tegen eventuele prijsstijgingen op de markt, maar als de prijs daalt, geniet u daar ook niet van. Die vaste prijs wordt bepaald op het moment van het ondertekenen van het contract of bij de verlenging. Toch kunnen er steeds lichte verschillen optreden, want ook de nettarieven kunnen wijzigen na goedkeuring van de overheid of CREG (Commissie voor regulering van gas en elektriciteit). Wat kiest u nu best? Alles hangt af van de markt. Zitten we in een dalende markt van de gasprijzen, dan is een variabel contract beter. Als de markt een stijgende evolutie kent, is een vast contract beter. Maar over het algemeen kunt u stellen dat een variabel gastarief meestal voordeliger is dan een vast. Als de prijzen dan toch gaan stijgen, kunt u nog altijd overstappen naar een andere leverancier (lees het kaderstukje op deze bladzijde). De prijzen van elektriciteit schommelen niet zo hard en hier is er meestal een geleidelijke stijging. Daarom is hier een vast contract meestal voordeliger, zo dekt u zich in tegen prijsverhogingen die waarschijnlijk wel zullen volgen. Soms is de ene leverancier goedkoper voor gas maar duurder voor elektriciteit. Daarom is het geen slecht idee aparte leveranciers te nemen voor beide nutsvoorzieningen, als u het niet erg vindt twee facturen te ontvangen in plaats van één. Ook kan de ene leverancier wel het goedkoopst zijn voor een verbruik van 20.000 Kwh, maar is dat bij een verbruik van 40.000 Kwh niet meer het geval of vice versa. Het blijft dus altijd uitkijken en vergelijken. Daar-om bieden de nationale (CREG) en regionale toezichthouders (VREG, BRUGEL, CWAPE) op de gas- en elektriciteitsmarkt via het internet berekeningsmodules aan. Daarbij kunt u uw jaarlijks verbruik, uw woonplaats en het aantal gezinsleden ingeven en de module berekent vervolgens welk tarief voor u op dit mo- ment het goedkoopst is. De resultaten van de verschillende berekeningsmodules zijn niet altijd exact dezelfde omdat men met licht verschillende parameters werkt, maar de voordeligste contracten springen er toch uit. Voer daarom de testen regelmatig uit, de VREG adviseert minstens één keer per jaar. Info: www.creg.be verwijst naar verschillende berekeningsmodules zoals www.mijnenergie.be, de berekeningsmodule van Test-Aankoop en de berekeningsmodules voor de verschillende regio's: www.vreg.be voor Vlaanderen, www. brusim.be voor Brussel en www.cwape.be voor Wallonië. De laatste jaren werden regelmatig groepsaankopen georganiseerd onder impuls van provincies, kranten of consumentenorganisaties. Zij brengen consumenten samen en schrijven dan een openbare aanbesteding uit waarop energieleveranciers kunnen inschrijven. Wie de voordeligste offerte aanbiedt, krijgt de klanten toegewezen. Na toewijzing kunnen de inschrijvers op de groepsaankoop nog altijd beslissen of ze al dan niet ingaan op het aanbod. Dat levert mooie resultaten op. Let op, als dit contract afloopt, kunt u van het ene op het andere moment een veel minder gunstig tarief voorgeschoteld krijgen. Filip Godelaine