Jan Roodhooft, advocaat
...

Jan Roodhooft, advocaatAls uw dochter en haar vriend samen een aantal goederen aankochten (een woning, meubels,...), dan zijn die zaken wat men noemt in onverdeeldheid tussen hen. Dit betekent dat zij er samen eigenaar van zijn. Uw dochter kan niet verplicht worden om die gezamenlijke eigendom te laten bestaan. Evenmin moet zij aanvaarden dat haar ex-vriend alles houdt en er niets aan haar toekomt. Zij kan dan ook vragen dat de onverdeeldheid ophoudt te bestaan en dat zij als onverdeelde eigenaar haar deel krijgt. Een eerste mogelijkheid daarbij is dat uw dochter en haar gewezen vriend onderling akkoord raken over een oplossing. Zij kunnen de meubels verdelen en één van hen kan het huis inkopen tegen een prijs waarover ze het beiden eens zijn. Om de juiste waarde van de woonst te kennen, kunnen zij een beroep doen op de diensten van een schatter of landmeter. Of ze zouden het eens kunnen raken over de verkoop van het huis aan iemand anders. Is dit voor haar ex-vriend niet bespreekbaar, dan zal uw dochter een procedure voor de rechtbank moeten starten om daar de vereffening-verdeling van de onverdeeldheid te vragen. Normaal gesproken zal de rechtbank op die vraag ingaan en een notaris aanstellen. Houd er wel rekening mee dat er een probleem zou kunnen opduiken als er een tontine of een beding van aanwas in het spel is (zie het artikel De gevaren van een tontine of beding van aanwas, in Plus Magazine nr. 224, p. 76). Beide partijen moeten het ermee eens zijn dat de tontine of het beding van aanwas wordt beëindigd. Indien uw dochter en haar vriend bij de aangestelde notaris niet tot een akkoord komen en een verdeling niet zomaar mogelijk is, zal het onroerend goed uiteindelijk worden verkocht. Na terugbetaling van de eventuele lening, wordt de opbrengst gelijk verdeeld tussen de partners, tenzij één van hen meer geld stak in het onroerend goed (bijv. bij de aankoop of door alleen de lening af te betalen).