Er is niet één recept voor een duurzame relatie, wel verschillende elementen die daarbij meespelen", zegt relatiedeskundige Maureen Luyens, die zich onder meer in haar boek Ondanks de liefde over de problematiek boog. "Niettegenstaande de vele echtscheidingen zijn er nog altijd mensen die vinden dat trouwen voor altijd is, in goede en kwade dagen. Ze zetten de relatie pas stop als het heel slecht gaat - als er bijvoorbeeld geweld in het spel is. Daarnaast is er ook een grote groep mensen met een realistische kijk op relaties. Ze weten dat een ideale relatie niet bestaat, dat ze nooit 100% perfect is. Een langdurige relatie bestaat vaak uit mensen die kunnen leven met de beperkingen van het leven, kunnen omgaan met frustrat...