Er is niet één recept voor een duurzame relatie, wel verschillende elementen die daarbij meespelen", zegt relatiedeskundige Maureen Luyens, die zich onder meer in haar boek Ondanks de liefde over de problematiek boog. "Niettegenstaande de vele echtscheidingen zijn er nog altijd mensen die vinden dat trouwen voor altijd is, in goede en kwade dagen. Ze zetten de relatie pas stop als het heel slecht gaat - als er bijvoorbeeld geweld in het spel is. Daarnaast is er ook een grote groep mensen met een realistische kijk op relaties. Ze weten dat een ideale relatie niet bestaat, dat ze nooit 100% perfect is. Een langdurige relatie bestaat vaak uit mensen die kunnen leven met de beperkingen van het leven, kunnen omgaan met frustrat...

Er is niet één recept voor een duurzame relatie, wel verschillende elementen die daarbij meespelen", zegt relatiedeskundige Maureen Luyens, die zich onder meer in haar boek Ondanks de liefde over de problematiek boog. "Niettegenstaande de vele echtscheidingen zijn er nog altijd mensen die vinden dat trouwen voor altijd is, in goede en kwade dagen. Ze zetten de relatie pas stop als het heel slecht gaat - als er bijvoorbeeld geweld in het spel is. Daarnaast is er ook een grote groep mensen met een realistische kijk op relaties. Ze weten dat een ideale relatie niet bestaat, dat ze nooit 100% perfect is. Een langdurige relatie bestaat vaak uit mensen die kunnen leven met de beperkingen van het leven, kunnen omgaan met frustraties. Jonge koppels hebben dat nooit geleerd en daar struikelen ze dan over." "Hoe langer partners samenleven, hoe meer ze met elkaar vergroeid raken. Tegenslagen als ziekte of problemen met de kinderen kunnen een bedreiging vormen voor de relatie, maar als die sterk genoeg is om dat te dragen, als men de moeilijkheden sámen overwint, versterkt dat de band juist. In die zin is jullie getuigenis (zie hiernaast) ook heel herkenbaar." "Wat heel vaak misloopt in relaties, is dat mensen elkaar verliezen. Er zijn zoveel mogelijkheden om jezelf te ontplooien dat je een evenwicht moet zoeken tussen wat je apart en samen doet. Samenleven is altijd een beetje inboeten. Koppels moeten er daarom over waken dat ze genoeg dingen samen doen. Als ik aan koppels vraag wat ze nog samen doen, krijg ik vaak als antwoord dat ze samen hun gezin runnen. Maar vaak blijkt dat ze daarin allebei hun eigen taken hebben. Dat is niet hetzelfde als écht iets samen doen: een weekendje weg, geregeld bijpraten tijdens een etentje, samen aan iets werken,..." "Dat betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Het is belangrijk dat beide partners zich ook apart ontplooien. Dat werkt versterkend. Je moet altijd een beetje naar mekaar kunnen opkijken. Respect en bewondering voor wat de ander doet, is broodnodig. Dat hoeft niet op professioneel vlak te zijn. De manier waarop de partner zijn hobby's invult, vrijwilligerswerk doet, het huis inricht, kan die bewondering voeden. Koppels met gelijklopende interesses hebben weinig moeite om interesse op te brengen voor waar de ander mee bezig is. Is die interesse er niet, dan loont het om toch tijd en moeite te investeren in wat de ander doet. En een middel te zoeken om iets te ontwikkelen dat daarbij aansluit. In ieder geval werkt het versterkend als partners elkaar de kans geven om iets te realiseren en de andere daarbij ondersteunen. Dat moet van beide kanten komen: als een het onderspit delft, loopt het meestal niet goed af." "In een langdurige relatie is het niet uitzonderlijk dat je verliefd wordt op iemand anders. Het kan een aanleiding zijn om een einde te maken aan een slecht lopend huwelijk. Soms worden mensen gelukkiger daarna. Maar ik heb al heel wat mensen ontmoet die achteraf spijt hadden dat ze aan die verliefdheid hebben toegegeven. Als er een derde in het spel is, slaat dat meestal een heel diepe wonde en is er vaak geen weg terug." "Een duurzame relatie is nooit uitsluitend op verliefdheid of houden van gestoeld. Er komen heel veel andere elementen bij kijken. De band met kinderen en kleinkinderen, het sociale netwerk, vaak ook familiebanden. Dat allemaal achterlaten is allesbehalve makkelijk en veel mensen beseffen maar al te goed dat ze op dat vlak veel kunnen verliezen. Wie de stap zet om weg te gaan dreigt veel te moeten opgeven. Mensen staan ook stil bij het financiële aspect, het verlies van wat ze samen op materieel vlak hebben opgebouwd. Het is niet makkelijk om een huis te verlaten waarin je 20 jaar hebt gewoond." Ariane De Borger