Ik zou graag een bankgift doen aan mijn dochter. Mag ik aan de bankgift ook een rentelast koppelen zodat ikzelf niets tekort kom later? En hoe hoog mag die rente zijn?
...

Ik zou graag een bankgift doen aan mijn dochter. Mag ik aan de bankgift ook een rentelast koppelen zodat ikzelf niets tekort kom later? En hoe hoog mag die rente zijn?Geld geven via een bankgift en daar een rentelast of lijfrente aan koppelen, is erg populair bij ouders die voor een kind een aankoop, bouw of verbouwing willen sponsoren. De ouders schenken dan bijvoorbeeld ? 100.000 maar bedingen een jaarlijkse rentelast van bv. 2,5% per jaar. Op die manier verzekeren de ouders zich van een extra inkomen van ? 2.500 per jaar als aanvulling op hun pensioen, wat toch een zekerheid biedt. Bij een schenking met rentelast is men geneigd om die rentelast niet te laag te leggen, zodat de schenker niets tekortkomt. Toch moet je daarmee opletten, zeker als je weet dat de tienjaarsrente in ons land momenteel niet eens 1% bedraagt. Noch de wet, noch de rechtspraak legt hier een vast percentage als limiet op. Maar bij de huidige lage rente leg je die rentelast veiligheidshalve best niet hoger dan 2,5% tot 3%. Leg je een te hoge rentelast op, dan ondergraaf je op lange termijn immers je eigen schenking. Een kind dat ? 100.000 krijgt met een rentelast van 10% heeft na elf jaar meer betaald dan het gekregen heeft. Vandaar dat de fiscus een te hoge rente als een schending van het gegeven-is-gegeven-primipe kan bestempelen.