We vergeten het gemakkelijk, maar toen ze in 1951 werd gesticht had de Europese Unie (toen nog de EGKS, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) niet de ambitie om zich tot Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg te beperken. Ze wilde heel Europa verenigen. De huidige uitbreiding naar 25 landen is dus geen bureaucratische gril maar het resultaat van politieke keuzen waarover goed is nagedacht. Marianne Dony, de directrice van de juridische afdeling van het Instituut voor Europese Studies in Brussel, maakt een analyse van wat Europa voor ons leven heeft betekend.
...