Het goede nieuws. Meer dan de helft van de mensen voelt zich gelukkiger dan toen ze 30 jaar jonger waren. Een sterk sociaal leven is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Wie kwaliteitsvolle relaties heeft, leeft beter en gezonder. Maar een sociaal netwerk moet je opbouwen. Liefst al voor je met pensioen gaat. Roularta Research peilde samen met Plus Magazine en de Koning Boudewijnstichting naar de sociale relaties bij 3.348 vijfenveertigplussers en ging erover in debat.
...