Wie extra wil genieten van zijn pensioen, kan maar beter goed voorbereid zijn op de grote dag. Maar hoe doet u dat? Van de bijna 1000 Nederlands- en Franstalige werkende mannen en vrouwen bij wie Plus Magazine in de voorbije maanden via het internet peilde naar hun plannen was negentig procent 50 jaar of ouder.
...