Het meer dan 1.000 jaar oude perkament is vergeeld en bevlekt geraakt door de jaren. Het vastpakken kan niet meer, maar de weeë geur van stof en schimmels laat zich makkelijk raden. Hier en daar springen woorden eruit: de mooie, Karolingische letters, door een toegewijde kopiist getekend, blijven opvallend goed leesbaar. Dit is de oudste bewaard gebleven wettekst die Karel de Grote uitvaardigde. Met dit document, dat bekend staat als het Capitularium haristallense, hief de Frankische monarch tienden in heel zijn rijk. De belasting verplichtte de boeren één tiende van hun oogst af te staan aan de kerk. Ze bleef van kracht tijdens de hele Middeleeuwen en zelfs later, en verdween pas definitief met de val van het Ancien Régime.
...