De hospitalisatieverzekering is één van de populairste niet-verplichte verzekeringen. Ongeveer 7,5 miljoen Belgen maken er gebruik van. Voor al deze mensen is het een geluk dat de regering Verhofstadt op de valreep nog een hervorming kon doorvoeren van de private ziektekostenverzekering (Staatsblad 10 augustus 2007), plus van de facultatieve hospitalisatieverzekering bij de ziekenfondsen (Staatsblad 31 mei 2007). De belangrijkste gevolgen: de hospitalisatieverzekering kan nu levenslang duren, het is (bijna) gedaan met de bruuske premieverhogingen en wie met pensioen gaat, scheidt of van werk verandert, krijgt de kans om zijn verzekering individueel verder te zetten.
...

De hospitalisatieverzekering is één van de populairste niet-verplichte verzekeringen. Ongeveer 7,5 miljoen Belgen maken er gebruik van. Voor al deze mensen is het een geluk dat de regering Verhofstadt op de valreep nog een hervorming kon doorvoeren van de private ziektekostenverzekering (Staatsblad 10 augustus 2007), plus van de facultatieve hospitalisatieverzekering bij de ziekenfondsen (Staatsblad 31 mei 2007). De belangrijkste gevolgen: de hospitalisatieverzekering kan nu levenslang duren, het is (bijna) gedaan met de bruuske premieverhogingen en wie met pensioen gaat, scheidt of van werk verandert, krijgt de kans om zijn verzekering individueel verder te zetten. Een verzekeraar mag voortaan de polis niet meer opzeggen omdat de verzekerde een bepaalde leeftijd bereikt of ziek wordt. Alleen bij verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, bij niet-betaling van de premie en/of fraude is een opzegging door de verzekeraar mogelijk. De verzekeringsnemer van zijn kant kan wél elk jaar de polis opzeggen. LET OP! De verzekeraar is verplicht dit principe toe te passen voor 1 juli... 2009. Tot die datum kan hij nog terugvallen op de kleine lettertjes van de huidige polis en een cliënt op basis daarvan uitsluiten of opzeggen. Tegen die datum zullen duizenden individueel verzekerden een nieuw contractvoorstel ontvangen waarbij de dekking en de voorwaarden kunnen wijzigen. Wie zich niet kan terugvinden in het nieuwe contract, mag de oorspronkelijke overeenkomst behouden. Afwijken van de levenslange duur kan, maar het is de verzekeringsnemer die daar uitdrukkelijk moet om verzoeken en hij moet belang hebben bij die kortere duurtijd. De prijs kan een motief zijn, het voornemen om naar het buitenland te verhuizen,... De nieuwe wet geeft de verzekeringsnemer meer houvast met betrekking tot de te betalen premie. De bedoeling van de politici was te voorkomen dat die premie onder invloed van de continu stijgende medische kosten heftige bokkensprongen zou maken. De afgelopen maanden schrokken het onderwijzend personeel en de gepensioneerden uit het onderwijs zich een hoedje van de forse premieverhoging die Ethias toepaste, in navolging van wat de andere verzekeringsmaatschappijen de vorige jaren hadden gedaan. In de toekomst moet een indexering van de premie soelaas bieden. Dat kan door het toepassen van het indexcijfer der consumptieprijzen, maar het zou ook kunnen dat een andere, meer specifieke index wordt toegepast als de verzekeraars hiervoor groen licht krijgen van hun toezichthouder, de Commissie voor Banken, Financiële instellingen en Assuranties (CBFA). Naast het indexmechanisme kan de verzekeraar nog een verhoging toepassen wanneer er bijvoorbeeld een duurzame wijziging komt in de kostprijs van de gedekte diensten en hierdoor het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zoek dreigt te raken. Maar hij zal elke verhoging bovenop de index moeten staven tegenover de CBFA. Tenslotte mag de premie wijzigen als het beroep van de verzekerde verandert. Een bouwvakker loopt nu eenmaal een ander risico dan een bediende. Een belangrijke wettelijke nieuwigheid is het recht op individuele voortzetting van een hospitalisatieverzekering, afgesloten via de werkgever. De werknemer die van werk verandert of met pensioen gaat, krijgt hierdoor toegang tot een soortgelijke verzekering zonder dat hij kan worden geweigerd omwille van zijn leeftijd of gezondheidstoestand. Als uw gezinsleden ook aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van uw werkgever hebben ook zij voortaan recht om die verzekering verder te zetten, bijvoorbeeld na een scheiding of wanneer een van de kinderen zelfstandig gaat wonen. Er geldt slechts één voorwaarde: de hoofdverzekerde moet minstens twee jaar aangesloten geweest zijn bij dezelfde verzekering. Weetje De collectieve verzekeraars hebben 2 jaar om deze nieuwigheden te integreren in hun bestaande contracten. Nieuwe polissen of vernieuwingen van bestaande contracten moeten onmiddellijk conform zijn met de wet. De problematiek van de voorafbestaande toestand en vooral de wijze waarop verzekeraars dit principe in clausules vastlegden, deed in het verleden veel inkt vloeien. Voortaan is het zo dat een verzekeringsovereenkomst twee jaar na de inwerkingtreding onbetwistbaar wordt (vroeger was dat drie jaar, gebaseerd op rechtspraak). Dit betekent dat de verzekeraar na twee jaar geen onopzettelijke verzwijgingen of onopzettelijke onjuiste mededelingen door de verzekeringsnemer meer kan inroepen. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen dankzij de nieuwe wetgeving niet meer geweigerd worden om een verzekering te sluiten, althans op voorwaarde dat ze: LET OP! De verzekering zal enkel tussenkomen voor kosten die geen verband houden met de chronische ziekte of handicap die bestaat op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Treedt de ziekte nadien op, dan kan de persoon niet meer uitgesloten worden. Ongeveer 5 miljoen Belgen zijn verzekerd bij private ziekteverzekeraars waarvan DKV, Fortis, Ethias en Axa de grootste zijn. Ongeveer 2,5 miljoen mensen kunnen terugvallen op een facultatieve hospitalisatieverzekering, afgesloten bij hun ziekenfonds. Die is een stuk goedkoper maar de aangeboden dekkingen zijn kleiner. Ook de wetgeving met betrekking tot de hospitalisatieverzekeringen bij de mutualiteiten werd recentelijk gewijzigd. Ze voert in grote lijnen dezelfde principes en beschermingen in als bij de privéverzekeraars. Ziekenfondsen mogen hun leden de toegang tot de hospitalisatiedienst niet ontzeggen. De voordelen en rechten die in een hospitalisatiedienst van een bepaald ziekenfonds werden opgebouwd blijven behouden (ook als je van ziekenfonds verandert) en ook de ziekenfondsen mogen de bijdrage voor hun hospitalisatiedienst niet zomaar verhogen. nPierre Bontinck