Naast het algemene principe (de 10 %), kent het Vlaams gewest een tweetal bijzondere regels voor de registratierechten bij aankoop van een onroerend goed: het abattement en de meeneembaarheid.
...