Het zijn niet de rotondes (zoals op deze foto) en evenmin de zones 30 of de gedragingen van fietsers die ons het meest onzeker maken in het verkeer, maar wel dat automobilisten hun voorrang van rechts behouden als ze stoppen. Dit blijkt uit een internetpeiling van Plus Magazine waaraan 5972 mensen van 45 of ouder deelnamen.
...

Het zijn niet de rotondes (zoals op deze foto) en evenmin de zones 30 of de gedragingen van fietsers die ons het meest onzeker maken in het verkeer, maar wel dat automobilisten hun voorrang van rechts behouden als ze stoppen. Dit blijkt uit een internetpeiling van Plus Magazine waaraan 5972 mensen van 45 of ouder deelnamen. In onze peiling konden de deelnemers aanduiden in welke van acht relatief nieuwe verkeerssituaties ze zich het meest onzeker voelen. Het behoud van de voorrang van rechts bij het halt houden (maatregel ingevoerd in maart 2007) scoort het hoogst ( 29%). Bij de Nederlandstaligen (32%) is deze onzekerheid groter dan bij de Franstaligen (24%). Andere - maar iets minder heikele - verkeerssituaties blijken te zijn: de plaats van bromfietsers op de weg ( 18%), oversteekplaatsen voor fietsers ( 15%) en fietssuggestiestroken ( 13%). Relatief het minst onzeker voelen de ondervraagden zich vandaag op rotondes ( 8%), met bussen die stoppen aan een halte ( 7%), in zones 30 ( 6%) en bij het vervoer van kinderen in de auto ( 4%). 55% wil best een opfriscursus over de wegcode volgen, maar alleen als die cursus gratis is. 26% wil dit ook tegen betaling doen, 19% wil er niet van weten. Aan welke weggebruikers ergert u zich vaak? In de antwoorden op deze vraag laat de peiling een groot verschil tussen Nederlands- en Franstaligen zien. Van de Nederlandstaligen klasseert 66% wielertoeristen in groep op de eerste plaats, bij de Franstaligen scoren vrachtwagens het hoogst ( 49%). Dit verschil laat zich allicht verklaren door het feit dat je in Vlaanderen veel meer groepen wielertoeristen op de wegen aantreft dan in Wallonië. Bij de Nederlandstaligen komen vrachtwagens en suv's/grote terreinwagens op respectievelijk de tweede en derde plaats van meest ergerlijke weggebruikers, bij de Franstaligen gaat het om respectievelijk wielertoeristen in groep en suv's/grote terreinwagens. Voor 59% van de ondervraagden is bumperkleven het meest gevaarlijke rijgedrag en hierover bestaat nationale eensgezindheid. Op de tweede plaats kruisten de ondervraagden slalommende motorfietsen in een file aan ( 21%), op de derde plaats middenvakrijders ( 17%). Op de laatste plaats volgen automobilisten die onnodig blijven rijden met een mistlamp aan ( 3%).