Onze lever is een chemische fabriek die een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling en het zuiveren van het bloed. Als hij niet behoorlijk werkt kunnen allerhande ziektetekens ontstaan. Eén van de meest bekende is geelzucht maar ook de overige zijn gelijkaardig voor de verschillende types van hepatitis: koorts, verminderde eetlust, vermoeidheid, donker gekleurde urine, gewrichtspijn, buikpijn, misselijkheid. De diagnose wordt gesteld met een bloedonderzoek waarbij het type bepaald wordt.
...