De lijvige turf van minister Daerden bevat weliswaar geen enkele concrete maatregel, maar zet wel alle pijnpunten, statistieken en hervormingsideeën op een rij.
...