De carensdag wordt voor iedereen afgeschaft. Nieuw aangeworven arbeiders en bedienden zullen dezelfde opzeggingstermijn krijgen. Maar voor arbeiders en bedienden die al in dienst waren, zullen de opzeggingstermijnen nog (erg) verschillen. Tot 31 december 2013 worden hun oude rechten immers vastgeklikt en daar worden de nieuwe rechten aan toegevoegd.
...