Een koop is een overeenkomst waarbij een persoon (de verkoper) zich verbindt om een zaak te leveren en een andere persoon (de koper) die daarvoor een prijs betaalt. De eigendom van de zaak gaat over van de verkoper naar de koper zodra er overeenkomst is over de zaak en de prijs, ook al is de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald. Met andere woorden: een akkoordje op een bierviltje is even bindend als een mooi uitgetikt contract! Zelfs een mondelinge over-eenkomst is in principe voldoende. Het hoeft dan ook geen betoog dat u bij de aankoop van vastgoed voorzichtig te werk moet gaan. Dit zowel als u een bod uitbrengt, als wanneer u een compromis tekent. Ook als u voor de betaling een overbruggingskrediet nodig hebt, kan betrouwbare informatie van goudwaarde zijn.
...