Het eeuwige slachtoffer

In het begin vindt u hem (maar het kan net zo goed een vrouw zijn) wel aardig, want hij lijkt uw gezelschap te waarderen. In werkelijkheid zoekt hij alleen een luis-terend oor want zijn familie-, liefde- en beroepsleven is een eindeloze litanie van ongelukken. Het eeuwige slachtoffer is egocentrisch, klagerig en defaitistisch. Hij eist zoveel van uw aandacht en uw tijd dat hij opdringerig wordt (hij komt ook graag onuitgenodigd op bezoek). Als u anderen graag helpt, bent u het ideale slachtoffer van deze emotionele vampier. Opgelet: hij gebruikt u (hij moet een publiek hebben) en heeft niet echt belangstelling voor u. In de softversie ontbreekt het hem aan zelfvertrouwen. In de hardversie is hi...

In het begin vindt u hem (maar het kan net zo goed een vrouw zijn) wel aardig, want hij lijkt uw gezelschap te waarderen. In werkelijkheid zoekt hij alleen een luis-terend oor want zijn familie-, liefde- en beroepsleven is een eindeloze litanie van ongelukken. Het eeuwige slachtoffer is egocentrisch, klagerig en defaitistisch. Hij eist zoveel van uw aandacht en uw tijd dat hij opdringerig wordt (hij komt ook graag onuitgenodigd op bezoek). Als u anderen graag helpt, bent u het ideale slachtoffer van deze emotionele vampier. Opgelet: hij gebruikt u (hij moet een publiek hebben) en heeft niet echt belangstelling voor u. In de softversie ontbreekt het hem aan zelfvertrouwen. In de hardversie is hij een bloedzuiger die u laat vallen zodra u hem niets meer kunt geven. De nieuwsgierige, sluwe roddeltante (maar het kan uiteraard ook een man zijn) is een van de kleurrijkste en giftigste per-sonen die er bestaan. Omdat ze niets liever doet dan geruchten verspreiden, echte of verzonnen, mag u haar vooral nooit een geheim toevertrouwen. Ze zal het in de kortste keren verklappen. Ze vindt het zalig om over andermans tegenslagen te kletsen. Vergeleken met al die ellende lijkt haar eigen leven wonderlijk kalm: ze is slim genoeg om er niets over los te laten. De natuurlijke biotoop van de roddeltante? Alle milieus met een intens sociaal leven: het kantoor, het flatgebouw, wijken waar iedereen iedereen kent ( Desperate Housewives!). Een goede raad: denk niet dat u de enige bent bij wie ze verslag uitbrengt. En wees altijd op uw hoede. Ze verstaat als geen ander de kunst om u geheimen te ontfutselen! De afbreker neemt alles en iedereen onder de loep. Zijn favoriete sport: iedereen die zijn weg kruist belachelijk maken en kraken. Dik of dun, mooi of lelijk, zwak of sterk... Hij is neerbuigend, arrogant en vals en heeft paradoxaal genoeg een heel pover zelfbeeld (maar dat zal hij nooit toegeven). De enige manier waarop deze angstige persoonlijkheid in de samenleving overeind kan blijven, is door anderen af te breken. Want als je de anderen klein maakt, voel je jezelf groter. Zijn enige probleem: hij schept een woestijn om zich heen en moet daar vroeg of laat de gevolgen van dragen. De stoker is een even grote bemoeial en kwaadspreker als de roddeltante, maar nog een stuk gevaarlijker omdat hij het leuk vindt mensen in verlegenheid te brengen. Hij zal nooit aarzelen om u dingen te doen zeggen of doen waarvan hij weet dat hij ze tegen u kan gebruiken. Op kantoor is dit de bediende die per ongeluk een e-mail met de loonstaten van de collega's rondstuurt. Hij voelt zich almachtig wanneer hij anderen kan manipuleren. Hij is een van de gevaarlijkste profielen. Volgens Lilian Glass is de hypocriet de gevaarlijkste van alle rotte appels, omdat hij "de hatelijkste misdaad pleegt: verraad". Niets is zo kwetsend als bedrogen te worden door iemand in wie je het volste vertrouwen had. De hypocriet is iemand die uw vriend lijkt te zijn en doet alsof hij u begrijpt of steunt, maar die u zonder aarzelen een loer zal draaien om zijn doel te bereiken. Hij is een opportunist die de huik naar de wind hangt zoals het hem uitkomt. U weet nooit wat hij echt denkt... maar hij weet heel veel over u. Hij vindt het heerlijk om iedereen naar zijn pijpen te laten dansen. Hij is autoritair, veeleisend, onberekenbaar en koppig. Dit is de baas die zijn secretaresse met een stroom van opdrachten bestookt (en altijd zijn ze dringend), de ploegbaas die zijn mensen uitscheldt, de vader die rood uitslaat van de woede als een van de kinderen hem durft tegen te spreken. De tiran is achterdochtig. Zijn opvliegendheid maakt hem weinig populair. Zijn grootste plezier? Anderen doen beven.